Matematik B HHX projektoplæg - 4. april 2019

Her finder du vores besvarelse af opgaverne i projektoplægget til Matematik B HHX fra 4. april 2019.

Vores besvarelse er lavet med CAS-værktøjet WordMat.

Besvarelsens opbygning

1a) Lav en grafisk præsentation, som viser fordelingen af omsætningen.

1b) Bestem følgende 4 statistiske deskriptorer for omsætningen: Mindsteværdi, størsteværdi, gennemsnit og median.

1c) Bestem andelen af dage med en omsætning over 3000 kr.

1d) Bestem sandsynligheden for, at der ud af 25 åbningsdage er mindst 10 dage med en omsætning over 3000 kr.

1e) Bestem relevante statistiske deskriptorer for omsætningen i december måned.

1f) Sammenlign data fra december med data fra resten af året.

2a) Analysér data ud fra relevante statistiske beregninger.

3a) Opstil ulighederne, der beskriver begrænsningerne for produktionen af smykkerne.

3b) Tegn polygonområdet givet ved de opstillede uligheder.

3c) Bestem en forskrift for den lineære funktion i to variable, der angiver det samlede dækningsbidrag.

3d) Bestem det antal Jewel-ringe og antal Plain-ringe, som guldsmeden skal producere og sælge for at opnå maksimalt dækningsbidrag.

4a) Tegn et xy-plot af sammenhængen mellem afsætning i stk. x og pris i kr. p(x).

4b) Opstil en lineær regressionsmodel p(x) = a · x + b, der beskriver ovennævnte sammenhæng og angiv en passende definitionsmængde for p.

4c) Bestem en forskrift for R.

4d) Bestem ved hjælp af differentialregning den afsætning, der giver det største dækningsbidrag.

4e) Bestem ligevægtsmængden x* uden told og bestem den tilhørende ligevægtspris p*.

4f) Vis med relevante udregninger, at den nye ligevægtspris i markedet vil stige med mindre end 9% med en toldsats på t = 9%.

Opsamling

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Matematik B HHX projektoplæg - 4. april 2019

[2]
Bedømmelser
  • 06-01-2023
    Givet af HHX-elev på 2. år
  • 19-12-2020
    Givet af EUX-elev på 2. hovedforløb