Bestem middelværdi ud fra sandsynlighedstabel

Eksempler på opgaveformuleringer

  • Bestem middelværdien af X.
  • Bestem middelværdien μ for X.…

...

Sådan kan du genkende opgaver af denne type

Du kan genkende opgaver af denne type på, at

  • du får givet en tabel med sandsynlighedsfordelingen for en stokastisk variabel X, fx
t0123
 P(X = t 0,2  0,3  0,4  0,1 
  • du skal bestemme middelværdien af X.…

...

Sådan løser du opgaver af denne type

xix1x2...xn
 P(X = xi  p1    p2    ...    pn  

S…

...

Eksempel

t137
 P(X = t 0,4  0,5 0,1 

Ovenstående tabel viser sandsynlighedsfordelingen for en stokastisk variabel X.

Bestem middelværdien af X.

Løsning
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med ekstra forklaringer
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

...

Opgaver, du kan øve dig på

Du kan finde opgaver, som du kan øve dig på, i Vejledende Enkeltopgaver HF B. Du kan finde opgaverne på emu.dk og vores besvarelser her:

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind