Matematik B HF - 26. maj 2021

Her er vores besvarelse af opgaverne fra den skriftlige eksamen i Matematik B på HF d. 26. maj 2021.

Besvarelsen indeholder opgavernes facit og vores løsninger. Løsningerne til opgaverne i delprøve 1 er lavet i to versioner:

 • den ene version er lavet, så den ligner en eksamensbesvarelse
 • den anden version indeholder ekstra forklaringer og henvisninger til de formler i formelsamlingen, som vi har brugt.

Løsningerne til opgaverne i delprøve 2 er lavet med CAS-værktøjet WordMat.

Bemærk: Besvarelsen indeholder ikke selve opgaverne.

Delprøve 1

Den første delprøve består af følgende opgaver:

1a) Bestem fortegnet for hvert af tallene a og c. Begrund dit svar.

2a) Bestem f '(x).

2b) Bestem g'(x).

3a) Bestem tallet p.

3b) Bestem middelværdien af X.

4a) Bestem f(0), og forklar betydningen af dette tal.

5a) Forklar linje for linje nedenstående reduktion af et udtryk. Benyt bilaget.

6a) Bestem koordinatsættet til toppunktet for grafen for f.

6b) Har f og g lige mange nulpunkter? Begrund dit svar.

Delprøve 2

Den anden delprøve består af følgende opgaver:

7a) Benyt en formel til at bestemme afstanden fra punktet P(2,4) til linjen l.

8a) Tegn punktplottet, og bestem konstanterne a og b ved regression.

8b) Tegn residualplottet, og bestem residualspredningen.

8c) Benyt residualplottet og residualspredningen til at vurdere den lineære models anvendelighed til at beskrive sammenhængen.

9a) Bestem f '(x), og løs ligningen f '(x) = 0.

9b) Bestem monotoniforholdene for f.

10a) Tegn cirklen i et koordinatsystem.

10b) Bestem vinduesrammens bredde og højde.

11a) Bestem f(20) og f '(20).

11b) Tegn grafen for den afledede funktion f '(x) i intervallet 0 ≤ x ≤ 60.

11c) Hvor mange dage efter 1. april 2020 var væksthastigheden for antallet af raskmeldte størst?

12a) Bestem sandsynligheden P(X = 31).

12b) Bestem acceptområdet for et dobbeltsidet binomialtest på 5 % signifikansniveau.

12c) Kan man forkaste nulhypotesen på dette grundlag? Begrund svaret.

Eksamenskode: ny-2hf211-MAT/B-26052021

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Matematik B HF - 26. maj 2021

[5]
Bedømmelser
 • 21-02-2024
  Givet af HF-elev på 2. år
 • 24-02-2023
  Givet af HF-elev på 2. år
 • 20-05-2022
  Givet af HF-elev på 2. år
 • 01-04-2022
  Givet af HF-elev på 2. år