Matematik A STX - 23. maj 2017

Her finder du Studienets besvarelse af opgaverne i eksamenssættet fra den skriftlige eksamen i Matematik A på STX d. 23. maj 2017.

Delprøven uden hjælpemidler

De første seks opgaver skal løses uden brug af hjælpemidler.

Ved hver opgave finder du to versioner af vores løsning. Den ene version er lavet, så den ligner en eksamensbesvarelse. Den anden version indeholder ekstra forklaringer og henvisninger til de formler, vi har brugt til at løse opgaven. Formelnumrene henviser til formlerne i den centralt udmeldte formelsamling til STX A (maj 2018). Du kan finde et link til formelsamlingen i vores vejledning til skriftlig eksamen i Matematik.

Delprøven med hjælpemidler

Opgave 7-15 indeholder 19 delopgaver. Når du skal løse disse opgaver, må du bruge et CAS-værktøj. Vores løsninger er lavet med WordMat. Vi anbefaler, at du skriver øverst i din besvarelse, hvilket CAS-værktøj du har løst opgaverne med. Du kan få hjælp til at bruge CAS-værktøjer i vores vejledninger til WordMat, GeoGebra™Maple™ og TI-Nspire™.

En stor del af opgaverne kan løses med metoderne beskrevet i webbogen Matematik med hjælpemidler. Hvis en opgave kan løses med en af disse metoder, så finder du et link til metoden sammen med vores løsning. Hvis du er i tvivl om, hvordan du kan løse en opgave, så anbefaler vi, at du prøver at løse opgaven med den metode, vi henviser til, inden du sammenligner din løsning med vores.

Her får du et uddrag af vores besvarelse af opgave 10a:

Sammenhængen mellem vinkel A og længden af siderne i trekant ABC er givet ved nedenstående cosinusrelation:

|BC|= |AB|+ |AC|- 2·|AB|·|AC|·cos⁡(∠A)

Vi sætter |AB| = x, |AC| = 2x, |BC| = 5 og ∠A = 35° ind i formlen og isolerer x. Da x er længden af en side, så er x > 0:

\begin{matrix} 5^{2} = x^2+(2x)^{2}-2 \cdot x \cdot 2x \cdot \cos(35) \\ \ \\ \Updownarrow \qquad \color{Gray} \textit{Ligningen l\o ses for x vha. CAS-v\ae rkt\o jet WordMat med f\o lgende antagelser/definitioner:} \\ \color{Gray} \ x > 0 \\ \ \\ x = \cdots \end{matrix}

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Matematik A STX - 23. maj 2017

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.