Opgave 13

Indhold

13a

Benyt residualplottet til at vurdere modellen.

Du kan få hjælp til at tegne et residualplot i vejledningen Tegn et residualplot, og bestem residualspredningen.

Vi giver gode råd til, hvordan du vurderer en model på baggrund af et residualplot i vejledningen Vurdér en lineær regressionsmodels anvendelighed ud fra residualplot og residualspredning.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

13b

Gør rede for, at residualerne med god tilnærmelse kan siges at være normalfordelte, og bestem et 95%-konfidensinterval for hældningskoefficienten i modellen.

Få hjælp til at redegøre for, at residualerne tilnærmelsesvist er normalfordelte, i vejledningen Gør rede for, at observationer med god tilnærmelse er normalfordelte.

Vi gennemgår, hvordan du kan bestemme et konfidensinterval i vejledningen Bestem et konfidensinterval for hældningskoefficienten (a).

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind