Opgave 15

Indhold

15a

Bestem |AF| og |AG|, når \angle C = 33 \degree, og sammenlign forholdet \tfrac{|AF|}{|AG|} med det
gyldne forhold.

Du kan bestemme |AF| og |AG| med vores guide til at bestemme længden af en side i en trekant.

15a) Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

 

15b

Gør rede for, at forholdet \tfrac{|AF|}{|AG|} er uafhængigt af indstillingen af værktøjet.

15b) Løsning
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

 ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind