Matematik A netadgang STX - 25. maj 2018

Her finder du Studienets besvarelse af det eksamenssæt, der blev stillet til den skriftlige eksamen i Matematik A med netadgang på STX d. 25. maj 2018.

Delprøve 1

Den første delprøve består af 8 opgaver med 12 delopgaver. Opgaverne i delprøve 1 skal løses uden brug af andre hjælpemidler end den autoriserede formelsamling.

Vi har lavet to versioner af vores løsninger. Den ene løsning er lavet, så den ligner en eksamensbesvarelse. Den anden løsning indeholder ekstra forklaringer, hvor vi beskriver mere detaljeret, hvordan opgaven er løst, og henviser til de formler, vi har benyttet. Formelnumrene, der ikke er i parentes, henviser til den autoriserede formelsamling til STX A-prøven med netadgang (august 2007). Formelnumrene i parentes henviser til den centralt udmeldte formelsamling til STX A (maj 2018).

Delprøve 2

Delprøve 2 består af 7 opgaver med 13 delopgaver. Alle hjælpemidler må bruges til at løse opgaverne i denne delprøve.

Vi har løst opgaverne med CAS-værktøjerne WordMat, Maple™ og TI-Nspire™. Husk at skrive i begyndelsen af din besvarelse, hvilket CAS-værktøj du har brugt til at løse opgaverne.

En del af opgaverne i delprøve 2 kan løses med de metoder, der er beskrevet i Matematik med hjælpemidler - Guide. Hvis en opgave kan løses med en metode beskrevet i guiden, så finder du et link til den side, hvor metoden er beskrevet, sammen med vores opgaveløsning. Hvis du er i tvivl om, hvordan du løser en opgave, så anbefaler vi, at du prøver at benytte den metode, vi henviser til, før du læser vores løsning.

Her får du et uddrag af vores besvarelse af opgave 13b:

Vi får oplyst, at planen, der indeholder glasfladen ACD, er givet ved ligningen 7x + y - 5z + 21 = 0. Vi aflæser denne plans normalvektor:

\overrightarrow{n}_{ACD}:=\begin{pmatrix} 7\\ 1\\ -5 \end{pmatrix}

Vinklen mellem glasfladerne ABD og ACD kan bestemmes som vinklen mellem normalvektorerne nABD og nACD:


cos(v) = \frac{\overrightarrow{n}_{ABD} \cdot \overrightarrow{n}_{ACD}}{\left | \overrightarrow{n}_{ABD} \right | \cdot \left | \overrightarrow{n}_{ACD} \right |}

\Updownarrow \qquad \color{Gray} \textit{Ligningen l\o ses for v vha. CAS-v\ae rkt\o jet WordMat...}

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Matematik A netadgang STX - 25. maj 2018

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.