Matematik A HTX - 8. december 2021

Her er vores besvarelse af opgaverne fra den skriftlige eksamen i Matematik A på HTX d. 8. december 2021.

Besvarelsen indeholder opgavernes facit og vores løsninger. Løsningerne til opgaverne i delprøve 1 er lavet i to versioner:

  • den ene version er lavet, så den ligner en eksamensbesvarelse
  • den anden version indeholder ekstra forklaringer og henvisninger til de formler i formelsamlingen, som vi har brugt.

Løsningerne til opgaverne i delprøve 2 er lavet med CAS-værktøjet WordMat.

Bemærk: Besvarelsen indeholder ikke selve opgaverne.

Delprøve 1

Den første delprøve består af følgende opgaver:

1a) Bestem integralet \int 8x^2 -2x+7dx.

2a) Udfyld den manglende plads i hvert af de to linjeelementer I og II, svarende til differentialligningen.

2b) Bestem en ligning for tangenten til løsningskurven i punktet (4;2).

3a) Tegn grafen for en funktion f, der opfylder følgende: Dm(f) = ]-4;7], Vm(f) = ]-2;6], grafen for f har netop to vandrette tangenter, f er aftagende i intervallet [0;3].

4a) Bestem de første tal i løsningen af rekursionsligningen og udfyld tabellen.

Delprøve 2

Den anden delprøve består af følgende opgaver:

5a) Bestem konstanterne a og b, og indtegn grafen for m sammen med datapunkterne.

5b) Gør rede for hvad vægten af den tomme æske er, og hvor meget én skrue vejer.

5c) Kan begge disse krav opfyldes på samme tid? Og hvor mange skruer kan der i så fald højst være i æsken?

6a) Vis at A(6;-2) ligger på cirklen.

6b) Bestem længden af linjestykket AB.

6c) Bestem v.

6d) Bestem p.

7a) Bestem koordinaterne for en vektor \vec{c}, som står vinkelret på både \vec{a} og \vec{b}.

7b) Bestem projektionen af \vec{a}\vec{b}.

7c) Bestem de værdier af t, hvor arealet af parallelogrammet udspændt af \vec{a} og \vec{b} er 40.

8a) Bestem taylorpolynomiet P3 for f af grad 3 med udviklingspunkt x0 = 0,3 og indtegn graferne for f og P3 i intervallet [0,2;0,4] i samme koordinatsystem. Kommentér.

8b) Vis, at taylorpolynomiet P4 for f af grad 4 med udviklingspunkt x0 = 0,3 er givet ved P4(x) = -249,6 · x4 + 332,9 · x3 - 169,8 · x2 + 39,95 · x - 2,879.

8c) Bestem vinklen v i overgangen fra P4 til den lodrette linje, som vist på figur 3.

9a) Bestem skålens højde h.

9b) Bestem arealet af skålens bund.

9c) Bestem skålens volumen.

Eksamenskode: htx213-MAT/A-24052022

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Matematik A HTX - 8. december 2021

[1]
Bedømmelser
  • 30-03-2023
    Givet af HTX-elev på 3. år