Matematik A HTX - 11. december 2020

Her er vores besvarelse af opgaverne fra den skriftlige eksamen i Matematik A på HTX d. 11. december 2020 under den nye ordning.

Besvarelsen indeholder opgavernes facit og vores løsninger. Løsningerne til opgaverne i delprøve 1 er lavet i to versioner:

  • den ene version er lavet, så den ligner en eksamensbesvarelse
  • den anden version indeholder ekstra forklaringer og henvisninger til de formler i formelsamlingen, som vi har brugt.

Løsningerne til opgaverne i delprøve 2 er lavet med CAS-værktøjet WordMat.

Delprøve 1

Den første delprøve består af følgende opgaver:

1a) Bestem længden af den anden katete samt længden af hypotenusen.

2a) Bestem samtlige stamfunktioner til f.

3a) Bestem den afledede funktion f '(x).

4a) Argumentér for at summen af arealerne af de to halvcirkler er lig arealet af kvartcirklen.

4b) Argumentér for at A1 = A2.

Delprøve 2

Den anden delprøve består af følgende opgaver:

5a) Præsentér datasættet grafisk.

5b) Bestem hvor stor en andel af husstandene, der har flere end to tablets.

6a) Vis at punktet A(1;3;-6) ligger i α.

6b) Bestem den spidse vinkel mellem α og z-aksen.

6c) Redegør for at l er parallel med α.

6d) Bestem k.

7a) Vis, at ligningen kan skrives på formen yn+1 = a · yn.

7b) Opskriv samtlige løsninger til ligningen.

7c) Bestem den løsning til ligningen der opfylder, at y0 = 6.

8a) Angiv fortegnet for f i de tre intervaller J1 = ]-∞;p[, J2 = ]p;q[ og J3 = ]q;∞[.

8b) Begrund hvilken funktion, det drejer sig om, og opskriv den tilhørende differentialligning.

8c) Skitsér en løsningskurve hørende til en strengt aftagende løsning for differentialligningen fundet i spørgsmål b).

9a) Vis at P med tilnærmelse har koordinaterne P(4,5;5,8).

9b) Bestem v.

9c) Bestem b.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Matematik A HTX - 11. december 2020

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.