Matematik A HHX - 26. maj 2021

Her er vores besvarelse af opgaverne fra den skriftlige eksamen i Matematik A på HHX d. 26. maj 2021.

Besvarelsen indeholder opgavernes facit og vores løsninger. Løsningerne til opgaverne i delprøve 1 er lavet i to versioner:

  • den ene version er lavet, så den ligner en eksamensbesvarelse
  • den anden version indeholder ekstra forklaringer og henvisninger til de formler i formelsamlingen, som vi har brugt.

Løsningerne til opgaverne i delprøve 2 er lavet med CAS-værktøjet WordMat.

Bemærk: Besvarelsen indeholder ikke selve opgaverne.

Delprøve 1

Den første delprøve består af følgende opgaver:

1a) Tegn en graf for en funktion f , som opfylder følgende betingelser: Dm(f) = [−6;7], grafen for f har netop én vendetangent, grafen for f er aftagende i intervallerne [-6;-2] og [5;7] og grafen for f er voksende i intervallet [-2;5].

2a) Bestem P(X ≤ 8) og middelværdien E(X).

3a) Bestem linjeelementet (x_0,y_0;y_{0}'), hvor x0 = 1.

4a) Forklaringer til trinene 1) til 5) skal gives.

5a) Bestem den stamfunktion F til f, der går gennem punktet (0,4).

6a) Skriv en sammenhængende tekst på maksimalt ½ side om normalfordelingen.

Delprøve 2

Den anden delprøve består af følgende opgaver:

7a) Opstil en lineær model p(x) = ax + b, der beskriver sammenhængen mellem varens pris p i kr. pr. kg og afsætningen x i kg.

7b) Bestem forskriften for omsætningen R og bestem omsætningen ved en afsætning på 1250 kg.

7c) Bestem det største overskud.

8a) Opstil en relevant hypotese og test hypotesen med et signifikansniveau på 5%.

8b) Gør rede for, hvordan det største bidrag til χ2-teststørrelsen beregnes.

8c) Bestem et estimat for andelen af danske mænd, der vil svare ”I høj grad” eller ”I meget høj grad” og bestem et 95%-konfidensinterval for denne andel.

9a) Vis, at DB(x,y) = -\tfrac{1}{4}x^2 +300x-\tfrac{1}{4}y^2+400y er forskriften for det samlede dækningsbidrag.

9b) Vis, at niveaukurverne N(t) er cirkler for t < 250000 og bestem centrum og radius for N(t).

9c) Indtegn to niveaukurver i samme koordinatsystem som betingelsen og bestem den produktionssammensætning, der giver det størst mulige samlede dækningsbidrag.

10a) Bestem forskriften for N og tegn grafen for N i et koordinatsystem.

10b) Bestem det tidspunkt, hvor arbejdsløsheden igen rammer 140000.

11a) Bestem sandsynligheden for at en tilfældig udvalgt person ikke er smittet med virus-X, dvs. P(\overline{Smit}).

11b) Bestem sandsynligheden for at en tilfældig person er smittet med virus-X, givet at personen er testet positiv ved en kviktest, dvs. P(Smit|Pos).

11c) Bestem kviktestens effektivitet.

12a) Gør rede for, at v har ligningen y = -8x + 34.

12b) Bestem den positive værdi af a så arealet af det grå område bliver 162.

13a) Bestem hvor meget a kan variere, således at f stadig antager sin største værdi i punktet (2,6).

Eksamenskode: ny-hhx211-MAT/A-26052021 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Matematik A HHX - 26. maj 2021

[1]
Bedømmelser
  • 15-12-2022
    Givet af HHX-elev på 3. år