Matematik A HHX 2018 - Vejledende opgavesæt 1

Her finder du vores besvarelse af Vejledende opgavesæt 1 til Matematik A på HHX.

Delprøve 1

Den første delprøve består af opgave 1 - 6 og rummer i alt 7 delopgaver. Opgaverne skal løses uden brug af andre hjælpemidler end den centralt udmeldte formelsamling til Matematik A på HHX.

Vi har lavet to versioner af vores løsninger til opgaverne i Delprøve 1. Den ene version er lavet for at vise, hvordan en eksamensbesvarelse kan se ud. Den anden version indeholder ekstra forklaringer og henvisninger til de formler, vi har brugt til at løse opgaverne. Formelnumrene i løsningerne med ekstra forklaringer henviser til den centralt udmeldte formelsamling til HHX A (april 2019). Du kan finde et link til formelsamlingen i vores vejledning til skriftlig eksamen i Matematik.

Delprøve 2

Den anden delprøve består af opgave 7 - 11. Opgaverne i delprøve 2 består samlet set af 18 delopgaver.

Vores løsninger er lavet med CAS-værktøjet WordMat. Vi anbefaler, at du skriver i din besvarelse, hvilket CAS-værktøj du har brugt til at løse opgaverne. Du kan få hjælp til at bruge CAS-værktøjer i vores vejledninger til WordMat, GeoGebra™Maple™ og TI-Nspire™.

En del af opgaverne kan løses med de metoder, der er beskrevet i vejledningen Matematik med hjælpemidler. Hvis en opgave kan løses med en metode beskrevet i vejledningen, så kan du finde et direkte link til den guide, hvor vi beskriver metoden, sammen med vores besvarelse af opgaven. Hvis du har problemer med at løse en opgave, så anbefaler vi, at du forsøger at løse den med den metode, vi henviser til, inden du kigger på vores besvarelse.

Her får du et uddrag af vores besvarelse af opgave 11d:

Vi benytter gældsformlen til at bestemme virksomhedens faste månedlige ydelser, hvis de låner 500.000 kr. i 3 år til 0,65% i månedlig rente.

Først definerer vi de kendte værdier:

\begin{align*} &A_0 := 500000 \\ &n := 3 \cdot 12 \\ &r:= 0,0065 \end{align*}

​Derefter bestemmer vi den månedlige ydelse, y:

\begin{align*} A_0 = & \ y\cdot \frac{1 - (1+r)^{-n}}{r} \\ \Updownarrow \ \ \color{Gray}\textit{Ligningen l} \o & \color{Gray}\textit{ses for y vha. CAS-v} \ae \textit{rkt} \o \textit{jet WordMat.} \\ &y= 15622,09 \end{align*}

Den månedlige ydelse er på 15.622,09 kr. Vi definerer y:

y:= 15622,09

Restgælden efter 12 måneder kan bestemmes med formlen...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Matematik A HHX 2018 - Vejledende opgavesæt 1

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.