Sprog

Den sproglige stil er præget af realismebrud

I ”Soldaten og Pigen” er den sproglige stil kendetegnet af realismebrud. Et realistisk sprog er kendetegnet af, fortælleren og personerne taler nogenlunde, som de ville gøre i virkeligheden. Sproget passer naturligt til de miljøer, der er i novellen, når sproget er realistisk. Det kan fx være, hvis en fornem person taler meget højtideligt og formelt i et rigt bymiljø. Hvis en rigmand i stedet snakker med meget slang, siger vi, at der er realismebrud. På samme måde vil det blive opfattet som et realismebrud, hvis fx en bondemand taler i meget lange sætninger og bruger mange fremmedord og fagudtryk fra områder, som ligger langt fra bondemandens hverdag.

Der er realismebrud flere steder i ”Soldaten og Pigen”. Fx forventer vi ikke, at den gamle kone vil lave så mange referencer til sex. Det overrasker os, når hun siger til soldaten, at hun ville være klar til at tage hans tøj af, hvis hun bare var yngre: ”Naa, sagde den gamle Kone, var jeg bare tredive Aar yngre, saa skulde jeg nok faa det af dig”. Hun tænker også straks på prostitution, da togføreren spørger, hvem der trækker. Hun svarer: ”Du alstyrende. I min Alder! Men det var sandelig sødt sagt”.

Hendes svar tager andre drejninger, end hvad vi typisk ville forvente af en ældre kvinde. Den gamle kone taler i et formelt sprog, som vi forventer. Det sker fx med udtryk som ”Du alstyrende”, men den højtidelige tone passer ikke sammen med det humoristiske svar, hun giver, og det giver et brud i realismen. 

Soldatens sprog er præget af realismebrud. Han taler fx til mergelgraven, som om den er levende: ”Den er en helt god Medalje, ærede Mergelgrav, sagde han, den har ikke været saa billig. Lige så nyttig som andre Sager i din Samling har den vel ikke været. Men alligevel”. Soldaten henvender sig direkte til mergelgraven, når han siger ”ærede mergelgrav”. Det er, som om han ville holde en tale for den, og det er meget unaturligt. Han taler med et højtideligt og formelt sprog til et sted, der er fyldt med skrald, hvilket forstærker realismebruddet.

Fortællerens sproglige stil er også præget af realismebrud. Vi får fx at vide, at husene i landskabet har ”Gavlansigter” og ”Vinduesøjne”. Normalt ville vi ikke tillægge et hus menneskelige egenskaber, men det gør fortælleren. Det har den virkning, at landskabet virker levende. Det kigger tilbage på de mennesker, der kigger på det indefra togkupéen. Billedsprog bryder ikke i sig selv den realistiske stil, men når der er så meget billedsprog, som vi ser i ”Soldaten og pigen”, og når eksemplerne er så iøjnefaldende, kan vi godt tale om realismebrud.

Virkning

Bruddene på den realistiske stil i ”Soldaten og Pigen” gør, at vi som læsere bliver i tvivl om, hvor virkelig novellens fortælling er. Vi ved ikke, hvor meget af den, vi skal forstå bogstaveligt, og hvor meget vi ska...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind