Frederiks oprør

I denne analysehjælp giver vi dig hjælp til at analysere og fortolke novellen ”Frederiks oprør” af Martin A. Hansen. Teksten har indgået i en eksamensopgave, som du kan få specifik hjælp til på siden om analyserende artikel.

Novellen handler om Frederik, der bor på et husmandssted med sin mor. Vi møder Frederik på to tidspunkter i hans liv, da han er 25, og da han er 40. I den første situation er han på vej til at forlove sig, og i den anden forlover han sig faktisk og er dermed på vej til at blive gift. Begge gange får moren dog forhindret ham i at komme videre.

I starten af analysehjælpen finder du et resumé af novellen, der kort og præcist beskriver den overordnede handling. Derefter finder du et afsnit med baggrundsinformation om novellen. Her præsenterer vi kort Martin A. Hansen og hans forfatterskab.

Herefter finder du selve analysen af ”Frederiks oprør”. Først præsenterer vi en række arbejdsspørgsmål, som du kan bruge i din egen analyse af novellen. Spørgsmålene viser de ting, som vi synes er vigtige for forståelsen af novellen. Herefter guider vi dig igennem en grundig og dybdegående analyse af novellen. I analysen kan du finde svar på arbejdsspørgsmålene. Analysen er bygget op omkring de punkter, som man typisk vil bruge i en novelleanalyse.

Efter analysen finder du en side om fortolkning, budskab og tema. Her viser vi, hvordan analysen kan bruges til at sige noget om novellen som helhed, herunder hvad den dybest set handler om. Dernæst perspektiverer vi til en anden tekst, der også handler om forholdet mellem mor og barn, nemlig Victor Skaarups ”Mor er den bedste i verden”. Til sidst diskuterer vi kort, hvordan novellen er relevant i dag.

Du får her et kort uddrag af analysehjælpen:

Tema

”Frederiks oprør” giver os et indblik i Frederiks udvikling frem til den person, han er. Denne udvikling er i høj grad påvirket af morens opførsel over for ham. Novellens største temaer er derfor identitet og selvstændighed.

Novellen starter med at fortælle, hvordan Frederik er: Han er ”lidt løjerlig” (l. 1), og han er ”ugift, bliver regeret af sin mor og har fikse ideer” (l. 2-3). Han er en ”original” (l. 23), en halvgammel ungkarl, der stadig bor hos sin mor. Altså får vi allerede fra start præsenteret, hvordan verden ser Frederik. Hans offentlige identitet er, at han er en sær type, der bor hos sin mor. Herefter udforsker novellen, hvordan denne identitet er opstået. Den viser os, at Frederik bliver holdt fast i sin udvikling af moren. Han er ikke i stand til at handle selvstændigt, fordi hun altid blander sig og dominerer ham.

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Frederiks oprør

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.