Bibelske henvisninger

Novellen har mange indirekte henvisninger til Bibelen

Der er en del henvisninger til Bibelen i ”Agerhønen”. Flere af dem er såkaldte allusioner. Allusioner er en slags skjulte eller indirekte henvisninger, hvor de bibelske lignelser og fortællinger ikke nævnes direkte. I stedet minder bestemte ord og handlinger i novellen læseren om bestemte fortællinger fra Bibelen.

Dermed er det individuelt, hvad vi som læsere opfatter som bibelske henvisninger, fordi vi har forskelligt kendskab til Bibelen. Alligevel er der visse Bibelhenvisninger, der er vigtige at kende til for at få den fulde forståelse af novellen. I de følgende afsnit har vi derfor samlet ”Agerhønens” vigtigste henvisninger til Bibelen.

Miraklet i ”Agerhønen” minder om bespisningsunderet i Bibelen

Historien om det såkaldte ”bespisningsunder” findes i alle fire evangelier i Bibelen. Det er én af de få historier om Jesus, der findes i alle fire evangelier. Historien handler om, hvordan Jesus og hans disciple bliver opsøgt af en meget stor menneskeskare på omkring fem tusind personer. De befinder sig på et øde sted og har ikke særlig meget at spise.

Da det bliver aften, beder disciplene Jesus om at sende de mange mennesker bort. Disciplene har kun fem brød og to fisk, så der er langt fra mad nok til alle. Men Jesus beder den store menneskeskare om at blive. Han mener godt, at de mange mennesker kan spise sig mætte i den lille mængde mad. Sådan her beskrives bespisningsunderet i Matthæusevangeliets kapitel 14, v. 19-20:

Og han lod folkeskarerne sætte sig i græsset, tog de fem brød og de to fisk, så op mod himlen og velsignede dem, brød brødene og gav disciplene dem, og de delte dem ud til skarerne. Og alle spiste og blev mætte.

Det er tydeligt, at ”Agerhønen” henviser til denne fortælling, når vi sammenligner med den sidste sætning i novellen. Her står der: ”Agerhønen blev delt, og der blev kun lidt til hver, men det er Sandhed, at den lille Fugl mættede dem alle.” Det er særligt fortællerens understregning af, ”a...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind