Opgave 1b

Opstil tre hypoteser, som kan forklare de sammenhænge mellem indkomst, uddannelsesniveau, etnicitet og valgdeltagelse ved kommunalvalget i 2013, der kommer til udtryk i tabel 1. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

Hypotese 1 
Personer med indtægter under 100.000 kr. stemmer markant mindre end personer med højere indkomster, fordi materielle afsavn tager deres fokus, og selvrealiserende aktiviteter som valgdeltagelse nedprioriteres.

Begrundelse
Når kun 57,5% af personer med indkomster under 100.000 kr. stemte til kommunalvalget i 2013, kan det skyldes, at deres fokus på opfyldelsen af mangelbehov såsom fysiske og sikkerhedsmæssige behov stod i vejen for selvrealiserende aktiviteter som stemmeafgivelse. Maslows behovspyramide forudsiger, at personer med bekymringer omkring mad, undgåelse af sygdom og ulykke først og fremmest vil koncentrere sig om at få disse behov opfyldt, og først derefter har mulighed for at opfylde vækstbehov, der går videre end selvopretholdelse. Det kan derfor forventes…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind