Magtens placering? | Fællesdel

Her finder du vores eksempelbesvarelse af fællesdelen til eksamenssættet "Magtens placering?", der blev stillet til skriftlig eksamen i Samfundsfag A d. 29. maj 2018. Du kan bruge eksempelbesvarelsen som inspiration til din egen opgave. 

Opgaveformuleringerne lød:

1a. Argumentér ud fra realistisk teori om international politik imod Søren Søndergaards synspunkter på dansk sikkerhedspolitik, som de kommer til udtryk i citatet nedenfor.

1b. Opstil tre hypoteser, som kan forklare de sammenhænge mellem indkomst, uddannelsesniveau, etnicitet og valgdeltagelse ved kommunalvalget i 2013, der kommer til udtryk i tabel 1. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord

Uddrag af besvarelsen af 1a

Søren Søndergaard argumenterer for, at Danmark skal indgå i “et tættere nordisk samarbejde for fred og nedrustning” og imod, at Danmark skal støtte “mere militær og mere oprustning”. Det er en forkert sikkerhedspolitisk strategi. Ifølge en realistisk opfattelse af international politik er det både forkert, at 1) ikke-militære midler har en betydning i sikkerhedspolitik, og at 2) et nordisk samarbejde vil være en sikkerhedspolitisk fordel for Danmark. 

Grunden til, at ikke-militære midler er unyttige i sikkerhedspolitik, er, at alle stater vil gå efter at sikre deres egen overlevelse. Da der ikke findes en verdensregering med autoritet over staterne, er det internationale system et anarki. Søndergaard ser FN som en mulig verdensregering, men som Irakkrigen i 2003 viser...

Uddrag af besvarelsen af 1b

Hypotese 1
Personer med indtægter under 100.000 kr. stemmer markant mindre end personer med højere indkomster, fordi materielle afsavn tager deres fokus, og selvrealiserende aktiviteter som valgdeltagelse nedprioriteres.

Begrundelse
Når kun 57,5% af personer med indkomster under 100.000 kr. stemte til kommunalvalget i 2013, kan det skyldes, at deres fokus på opfyldelsen af mangelbehov såsom fysiske og sikkerhedsmæssige behov står i vejen for selvrealiserende aktiviteter som stemmeafgivelse. Maslows behovspyramide forudsiger, at personer med bekymringer omkring mad, undgåelse af sygdom og ulykke først og fremmest vil koncentrere sig om at få disse opfyldt, og først derefter har mulighed for at opfylde vækstbehov, der går videre end selvopretholdelse. Det kan derfor forventes...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Magtens placering? | Fællesdel

[1]
Bedømmelser
  • 21-01-2019
    fin