Supermagt

Supermagter er øverst i magthierarkiet i det internationale system. Det er stater, der har markant større magt end de øvrige stater. Supermagter vil typisk have en dominerende indflydelse på det internationale system, hvor de forsøger at påvirke systemet i en retning, der tilgodeser deres interesser og værdier. Supermagter er også kendetegnet ved, at de har meget gode muligheder for at anvende deres magt globalt.

Siden Berlinmurens fald har USA været den dominerende supermagt, men Kina er også på vej til at blive en supermagt. 

Det er ikke alle, der bruger begrebet supermagt. Nogle vil derfor kategorisere supermagter som stormagter.