Stormagt

Stormagter kommer efter supermagter i magthierarkiet. Det er en betegnelse for stater, der har stor magt. Stormagter har størst indflydelse regionalt og forsøger derfor at fremme deres interesser i regionen. I kraft af deres størrelse har stormagter dog også nogen indflydelse globalt og blander sig derfor også i den globale politik. 

Tyskland, Rusland og Japan er eksempler på stormagter.