Noter

Titalslogaritmen

  • Titalslogaritmen er den omvendte funktion til eksponentialfunktionen f(x) = 10x.
  • Vi noterer titalslogaritmen "log10(x)" eller blot "log(x)".
  • Da f-1(x) = log⁡(x) er den omvendte funktion til f(x) = 10x, så gælder der, at

log⁡(10x) = x

10log⁡(y) = y

  • Grafen har y-aksen som asymptote.
  • Definitionsmængden er alle positive, reelle tal.
  • Værdimængden er alle reelle tal.
  • Titalslogaritmefunktionen er voksende i hele definitionsmængden.
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind