Logaritmeregneregler

Regneregler for titalslogaritmen

Herunder kan du se tre vigtige regneregler for titalslogaritmen:

Sætning. Regneregler for titalslogaritmen.

Når a > 0, b > 0 og r\mathbb{R}, så er

\begin{align*} &1. && \log(a \cdot b) = \log(a) + \log(b) \\[1em] &2. && \log \left ( \frac{a}{b} \right ) = \log(a) - \log(b) \\[1em] &3. && \log \left ( a^r \right ) = r \cdot \log(a) \end{align*}

Vi beviser regnereglerne for titalslogaritmen på siden Bevis for logaritmeregneregler.

Eksempel: Brug af regneregler for titalslogaritmen

Herunder kan du se tre eksempler, hvor vi bruger regnereglerne for titalslogaritmen:

  \begin{align*} &&\log(2\cdot 10) &= \log(2) + \log(10) \\[1em] &&\log\left ( \frac{5}{3} \right ) &= \log(5) - \log(3) \\[1em] &&\log \left ( 2^4 \right ) &= 4 \cdot \log(2) \end{align*}

Eksempel: Løs ligning med regneregler for titalslogaritmen

Vi vil løse nedenstående ligning ved at bruge regnereglerne for titalslogaritmen:

2x = 8

Først tager vi logaritmen til udtrykkene på begge sider af lighedstegnet. Dermed får vi ligningen

log(2x) = log(8)

Vi benytter nu, at 23 = 8. Dermed får vi:

log(2x) = log(23)

Vi benytter den tredje regneregel på begge sider af lighedstegnet:

x · log(2) = ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind