Skrivestil, formidling og sprog

Ud over at få de rigtige dele med i din litterære artikel og få analyseret og fortolket på en interessant måde, er det også vigtigt, at du skriver i den rigtige stil og tone, og at du får formidlet din opgave på en god måde.

På denne side ser vi netop på disse ting; herunder hvordan du skaber sammenhæng og progression, og hvordan du kan benytte citater og lave teksthenvisninger i din litterære artikel.

Din modtager og genre

Som modtager af den litterære artikel skal du forestille dig en almindelig person med stor interesse for litteratur. Din modtager kender ikke teksten, og dette skal du tænke med, når du skriver. Det er derfor nødvendigt at introducere teksten og citere fra den undervejs. 

Du kan også gå ud fra, at din læser har en basisviden om de dansk-faglige begreber og litterære perioder, så du behøver ikke forklare om dem i detaljer. Til gengæld skal du vise, at du kan bruge begreberne til at sætte din læser ind i en dybere forståelse af teksten med.

En litterær artikel må ikke forveksles med en avisartikel. Der er helt andre krav til den litterære artikel, og du skal derfor ikke tænke den ligesom en avisartikel. Den litterære artikel har dog ét fælles træk med avisartiklen, nemlig at du skal tænke over at formidle din viden, sådan at du fanger dine læseres interesse.

Sammenhæng og progression

En helt afgørende ting i den litterære artikel er, at opgaven er sammenhængende og har en god progression; dvs. en fremadrettet og målrettet bevægelse.

Sammenhæng skaber du ved:

  • At have en rød tråd igennem din opgave ved at fokusere på en bestemt indgangsvinkel eller et bestemt tema.
  • At gå i dybden med de enkelte afsnit og ikke springe for hurtigt fra det ene til det andet.
  • At lede de forskellige afsnit naturligt over i hinanden. Sørg for at formidle dine overgange i opgaven; dvs. sørg for, at der er én eller anden form for sammenhæng mellem dine afsnit.

Progression skaber du ved:

  • At gå fra noget konkret til noget abstrakt i opgaven. Dvs. at veksle mellem konkrete iagttagelser og analyser og mere abstrakte tolkninger og pointer.
  • At benytte rækkefølgen: Analyse – fortolkning – perspektivering. Fortolkningen bygger oven på analysen, og perspektiveringen giver en ny vinkel på analysen og fortolkningen. På den måde kommer din litterære artikel fremad på en målrettet måde.
  • At sørge for ikke at gå i tomgang i opgaven. Dvs. ikke at sige det samme igen og igen eller blot behandle temaet på en overfladisk måde.
  • At tænke over at afslutte din opga
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind