Analyse

I hoveddelen af din litterære artikel skal du udfolde din analyse og fortolkning af teksten og besvare punkterne fra opgaveformuleringen. Husk at holde fokus på dit valgte tema/din indgangsvinkel hele vejen igennem.

Hoveddelen af din litterære artikel består som regel af:

  • En præsentation af tekstens opbygning og indhold
  • En analyse og fortolkning af teksten
  • En perspektivering (som skal hænge sammen med din fortolkning)

Analysen i den litterære artikel er den vigtigste del. At analysere vil sige at gå i dybden med tekstens forskellige virkemidler og elementer ­– og undersøge, hvordan tekstens temaer og problemstillinger fremstilles. Det er her, du skal vise dine danskfaglige evner og benytte dig af de analytiske begreber og teknikker, som I har arbejdet med på klassen.

Præsentation af teksten

Som det første i hoveddelen er det godt at præsentere tekstens opbygning og indhold. Du skal ikke lave et referat, men derimod vise, hvordan teksten er komponeret (bygget op).

Når du skriver om, hvordan teksten er bygget op, kan du samtidig få med, hvad der sker i de enkelte dele af teksten. Dette er en elegant måde at præsentere tekstens indhold på.

Eksempel:
(uddrag fra en litterær artikel om Joh. V. Jensens novelle "Bo'l")

Novellen er bygget op i to hoveddele, der fortælles fra hver sit perspektiv. I første del beskrives den unge, fattige Bodils (Bo’l) dagdrømme og bekymringer ved at skulle giftes med den rige Chas Anderson, der er udvandret til Amerika. Hun er en rigtig rask landpige, der virker tilfreds med livet på landet, og hun har det tydeligvis svært med at skulle indstille sig på sin nye rolle som ’frue’ på en stor gård i Amerika. I anden del af novellen, hvor Chas Anderson kommer til den lokale egn for at gifte sig med Bo’l, skifter synsvinklen, så handlingen ses ud fra lokalbefolkningens perspektiv… 

NB: Du behøver ikke lave en sådan præsentation af opbygning og indhold, men det kan være en god måde at skabe overblik over teksten for både dig og din læser.

Sådan kan du analysere

I en analyse kan du – generelt set – gøre følgende tre ting:

  1. Fremhæve de typiske og særligt karakteristiske virkemidler og elementer i teksten, alt efter hvad der er relevant for dit tema/ din indgangsv
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind