Opbygning

Tre dele

Når du skal skrive opgaven, er det vigtigt at have overblik over, hvordan den skal bygges op. Opbygningen af en litterær artikel falder naturligt i tre hoveddele: Indledning, hoveddel og afslutning

1. Indledning:
Introduktion af teksterne og af det tema/den indgangsvinkel, du vil have fokus på i opgaven.

2. Hoveddel:

  1. En kort præsentation af tekstens opbygning og handling/indhold (ikke obligatorisk).
  2. En analyse og fortolkning af de vigtigste og mest relevante virkemidler og  elementer i teksterne.
  3. Evt. en samlet tematisk fortolkning af teksterne, der handler om det valgte tema/indgangsvinkel.
  4. Evt. perspektivering (litteraturhistorisk, genremæssig eller stilistisk perspektivering).

3. Konklusion:
Opsummering og konklusion på temaet og teks

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind