To Verdener

Den litterære artikel her bygger på J.P. Jacobsens novelle ”To verdener”. Det er en god idé at læse novellen, før du læser eksempelopgaven, for på den måde kan du meget bedre følge med i opgaven, og hvordan den er skrevet og bygget op.

Opgaveformulering

Eksemplet er skrevet ud fra opgave 1 i Eksamen i Skriftlig Dansk A på STX, 18. maj 2011. Opgaveformuleringen så således ud:

Skriv en litterær artikel om To verdener. Artiklen skal indeholde en analyse og fortolkning af To verdener (tekst 1), hvor du bl.a. undersøger tekstens komposition. Giv en perspektivering til perioden.

Eksempel

Den første ting, det er vigtigt at have styr på er, hvad fokus for opgaven skal være. Her er forholdet mellem tradition og modernitet valgt som det tema, der skal føres igennem som den røde tråd i analysen og fortolkningen.

To Verdener

Samfund, som undergår store forandringer og omvæltninger, vil ofte befinde sig i en brydningstid, hvor gamle idéer og livsformer mødes og konfronteres med nye. Ofte vil der foregå en kamp om, hvilke idéer der er værd at bevare, og hvilke der skal forkastes. Ligegyldigt resultatet forsvinder vaner og gamle tænkemåder sjældent fra en dag til den anden. Det er en langstrakt proces.

Forfatteren J. P. Jacobsen (1847-85) oplevede på egen krop sådan en brydningstid. Som en vigtig stemme i Det moderne gennembrud var Jacobsen én af de forfattere, som i overensstemmelse med Georg Brandes’ idealer anså Romantikken for utidssvarende og ude af trit med den moderne virkelighed. Danmark gennemgik på daværende tidspunkt en moderniseringsproces, hvor industrialisering og urbanisering var en del af dagligdagen. 

Med den moderne verden bankende på døren, blev almene religiøse overbevisninger og kristendommen udfordret af Darwins udviklingslære og moderne naturvidenskab. Mennesket var ikke længere skabt af Gud.[1]

Denne strid mellem tradition og modernitet, mellem en gammel og ny verden viser J. P. Jacobsen bl.a. i novellen To verdener fra 1875, der netop behandler konfliktpunkter, som mennesker i slutningen af 1800-tallet stod over for. At novellens tema handler om dette sammenstød, giver fortællingen et sørgeligt endeligt.  Det er således en historie, hvor to n...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind