Løs ligningen f(x) = 0

Løs f(x) = 0 uden brug af hjælpemidler

Du kan få hjælp til at løse en ligning på formen f(x) = 0 i vores vejledninger. Hvilken vejledning du skal bruge, afhænger af hvilken type funktion f er.

f er et andengradspolynomium

Hvis f er på formen f(x) = ax2 + bx + c, dvs. at f er et andengradspolynomium, så er ligningen f(x) = 0 en andengradsligning. Du kan derfor løse ligningen ved at bruge en vejledning til løsning af andengradsligninger:

f består af flere faktorer

Hvis forskriften for f består af mindst to faktorer, fx (x2 - 4) · ex eller (x2 - 5x + 6) · ln(x), så kan du løse ligningen f(x) = 0 ved at følge vejledningen Løs ligning med nulreglen.

Løs f(x) = 0 i et CAS-værktøj

Du kan få hjælp til at løse ligningen f(x) = 0 i et CAS-værktøj i vejledningen Bestem en funktions nulpunkter.

Nulpunkterne for f er netop løsningerne til ligningen f(x) = 0, så uanset om du skal bestemme nulpunkterne for f eller løse ligningen f(x) = 0, så kan du benytte ovenstående vejledning.