Løs ligningen f'(x) = 0

Løs f'(x) = 0 uden brug af hjælpemidler

Da f '(x) er en funktion, så kan du løse en ligning på formen f '(x) = 0 ved at bruge vores vejledninger til ligningsløsning. Hvilken vejledning du skal bruge, afhænger af hvilken type funktion f ' er.

f ' er et andengradspolynomium

Hvis f ' er på formen f '(x) = ax2 + bx + c, dvs. at f ' er et andengradspolynomium, så er ligningen f '(x) = 0 en andengradsligning. Du kan derfor løse ligningen ved at bruge en vejledning til løsning af andengradsligninger:

f ' består af flere faktorer

Hvis forskriften for f ' består af mindst to faktorer, fx (x2 - 4) · ex eller (x2 - 5x + 6) · ln(x), så kan du løse ligningen f '(x) = 0 ved at følge vejledningen Løs ligning med nulreglen.

Løs f'(x) = 0 i et CAS-værktøj

Du kan løse ligningen f '(x) = 0 i et CAS-værktøj ved at følge de første trin i vejledningen Bestem monotoniforholdene.