Opgaver om ligninger

Løs ligninger uden hjælpemidler

Her får du en oversigt over vores vejledninger til at løse opgaver om ligninger uden brug af CAS-værktøjer:

Løs ligninger med hjælpemidler

Du kan få hjælp til at løse opgaver om ligninger med brug af CAS-værktøjer i vejledningen Løs en ligning.