Førstegradsligninger

Hvad er en førstegradsligning?

Definition. Førstegradsligning.

En førstegradsligning er en ligning på formen

a · x + b = 0,   a ≠ 0

a og b er reelle tal.

Førstegradsligninger kaldes også "1. gradsligninger".

Ligninger på formen ax + b = 0 kaldes for førstegradsligninger, fordi x indgår i første potens (x1 = x), men ikke i højere potenser (x2, x3, x4, ...). Graden af en ligning afgøres nemlig af den højeste potens af den ubekendte, x. Ligningen x + 3 = 0 er dermed en førstegradsligning, mens ligningen x2 + x = 0 er en andengradsligning.

Her er en række eksempler på førstegradsligninger og ligninger af højere grad:

LigningType af ligning
x - 7 = 0Førstegradsligning
x3 - x + 5= 0Tredjegradsligning
-x2 - 8 = 0Andengradsligning
2x - 8 = 0Førstegradsligning
2x2 + 5x - 2 = 0Andengradsligning
x3 - 2x2 + 4x - 9 = 0Tredjegradsligning

Antal løsninger

En fø...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind