Andengradsligninger

Her får du en oversigt over siderne om andengradsligninger:

Her er et uddrag af siden Hvad er en andengradsligning?:

Løs en andengradsligning, hvor b = 0 eller c = 0

Når vi løser en andengradsligning, så benytter vi typisk diskriminantformlen til at bestemme diskriminanten. En andengradsligning, hvor b = 0 eller c = 0, kan løses uden først at bestemme diskriminanten. Det er typisk hurtigere at løse ligningen uden først at bestemme diskriminanten, hvilket bl.a. kan være en fordel til eksamen.

Vi gennemgår metoderne og en række eksempler herunder.

Løs en andengradsligning, hvor c = 0

En andengradsligning, hvor c = 0, er på formen ax2 + bx = 0. Ligningen kan løses ved at sætte x uden for en parentes og derefter benytte nulreglen. Herunder gennemgår vi et eksempel.

Eksempel: Løs ligningen 3x² + 6x = 0

Vi løser ligningen 3x2 + 6x = 0:

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind