Fortælleteknik

Digtets fortællersynsvinkel skifter i strofe 3

Fortællersynsvinklen i ”Landet Atlantis” skifter undervejs. De to første strofer fungerer som en slags introduktion til digtets univers. Scenen bliver sat, og vi får et panoramisk overblik over de sociale og fysiske forhold i landet Atlantis.

Vi kan sige, at de to første strofer bliver fortalt af en tredjepersonsfortæller. Vi kan dog ikke sige, at der er tale om en skjult fortæller. Sprogtonen er ikke neutral og nøgtern, men befinder sig i et ophidset leje, der spejler den generelle stemning i digtet. Stemningens intensitet bliver understreget af brugen af udråbstegn og bydeform (”Hør”). Fortælleren giver sig i øvrigt til kende gennem en direkte henvendelse til læseren i første strofes sidste vers:

Verden er blevet kaotisk påny.
Påny intonéres med heftige klange.
Bort, sykofanter! Og bort, parasitter!
Og bort I, som knælende hylder de mange!
Og kandis-tenoren forstummer - - -
Hør agitatorens sange!

I anden strofe bliver der givet en kortfattet ydre personkarakteristik af agitatoren. Hovedpointen i hans ophidsede og agiterede tale bliver opsummeret:

Hæs er hans mæle. Med sprængende rødt
ses læberne flamme b...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind