Arbejdsspørgsmål

Fremgangsmåde i digtanalysen

Det er både givende og krævende at analysere et digt. Du kommer rigtig godt i gang med din analyse ved at læse digtet højt, helst flere gange. På den måde kan du bedre fornemme ordenes klang og rytmen i digtet. Derefter kan du gå mere detaljeret til værks med analysearbejdet.

Du kan tage udgangspunkt i vores arbejdsspørgsmål til digtet. De dækker alle de områder, der normalt bliver inddraget i en digtanalyse, og så leder de dig godt på vej frem mod svaret på det helt centrale spørgsmål, nemlig: Hvad handler ”Landet Atlantis” dybest set om? Undervejs i processen er det en fordel at læse digtet igen, gerne flere gange. Du kan finde vores svar på alle spørgsmålene ved at læse på de efterfølgende sider.

Indhold og tema

Hvad kendetegner den centrale stemning i ”Landet Atlantis”?

Hvad er temaet i ”Landet Atlantis”?

Genre

Hvordan kan vi se, at ”Landet Atlantis” er et lyrisk digt?

Hvilke træk i digtet viser os, at det er et modernistisk digt?

Hvilken virkning har det, at digtets faste, traditionelle form står i modsætning til dets modernistiske indhold?

Komposition

Hvilken virkning har det, at ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind