Analyse

Vi indleder analysen af ”Landet Atlantis” af Tom Kristensen med en række arbejdsspørgsmål, som vi anbefaler dig at svare på, inden du læser vores analyse. I løbet af analysen kommer vi omkring alle de punkter, der normalt indgår i en digtanalyse. Hvis du fx skal holde oplæg eller skrive opgave om ”Landet Atlantis”, er det dog en god ide at fokusere på enkelte af punkterne og binde dem sammen ud fra en gennemgående vinkel på teksten.

Vi indleder vores analyse med at se nærmere på genretræk i ”Landet Atlantis”. Vi analyserer også digtets opbygning ved at undersøge både den indre og den ydre komposition. Desuden forklarer vi betydningen af det faste rimmønster og den regelmæssige rytme.

Dernæst analyserer vi digtets billedsprog, som er præget af besjælinger, metaforer og sammenligninger. Digtet benytter sig også af andre sproglige virkemidler som fx en gennemgående sammenstilling af skønhed og ødelæggelse. Det er begreber, som traditionelt har stået i modsætning til hinanden. Digtets sproglige stil er høj, men der bruges også almindelige hverdagsord, der står i modsætning til den høje stil.

Derudover analyserer vi digtets fortælleteknik og forklarer, hvordan der undervejs sker et skift i fortællersynsvinklen. Vi kommer afslutningsvis ind på digtets miljøbeskrivelse, der præsenterer de kaotiske ødelæggelser i begejstrede vendinger. Se også vores vejledning til digtanalyse:

Digtanalyse

Denne analysemodel er tænkt som en hjælp til dig, der skal analysere et digt. Den kan bruges som inspiration til analyse og fortolkning af alle typer af digte, og den er god at benytte både til lektier, opgaveskrivning og eksamen.