Læringsteorier

På de følgende sider kan du læse om to af de centrale psykologiske læringsteorier.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag fra siden om behavioristisk læringsteori:

Operant betingning

Operant betingning fungerer ved, at man lærer at gentage de handlinger, som fører til en form for belønning (og tilsvarende lærer at undgå de handlinger, som fører til en form for straf). 

Den mest berømte demonstration af operant betingning er de forsøg, som den amerikanske forsker B.F. Skinner foretog med rotter. Skinner opdagede, at man kunne lære rotterne at trykke på en bestemt knap inde i deres bur, hvis de ved at trykke på knappen kunne udløse en belønning (i form af mad). I starten ramte rotterne knappen tilfældigt. Gradvis lærte rotterne dog gennem operant betingning, at et tryk på knappen ville resultere i en belønning.

Ligesom klassisk betingning spiller operant betingning også en stor rolle for menneskers indlæring. Vi mennesker har en tendens til at gentage de handlinger, som typisk fører til en belønning. Belønningen behøver dog ikke være noget som kommer udefra, det kan også simpelthen være, at vi har success med at gøre det, som vi forsøger. Hvis man fx dyrker sport og lærer en teknik, som er særlig effektiv, så vil man også gentage den i fremtidige træningssituationer, fordi man forventer, at den vil føre til success igen.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind