Lev Vygotsky

Introduktion

Den russiske psykolog Lev Vygotsky (1896-1934) forskede især i børns udvikling, og var blandt andet interesseret i, hvordan man skaber de optimale vilkår for indlæring. Vygotsky kom frem til, at den specifikke læringssituation børnene bliver placeret i har en afgørende betydning for, hvor godt de lærer. Det var i det hele taget et kendetegn ved meget af Vygotskys forskning at han tillagde den historiske og kulturelle kontekst, som børn vokser op i, stor betydning for, hvordan de udvikler sig. 

Vygotskys forskning har både relationer til læringspsykologi, udviklingspsykologi og kognitiv psykologi. På denne side vil vi dog koncentrere os om hans bidrag til netop læringspsykologien. 

Zonen for nærmeste udvikling

Inden for læringspsykologien er Vygotsky især kendt for begrebet zonen for nærmeste udvi...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind