Noter

Her kan du få et kort overblik over nogle af de centrale områder inden for læringspsykologien. Du kan læse mere om hvert område på de følgende sider i kompendiet.

Læringsteorier

  • To af de vigtigste læringsteorier er den behavioristiske læringsteori og Piagets kognitive læringsteori.
  • Den behavioristiske læringsteori forklarer læring gennem mekanismer, som kan observeres udefra. Den siger, at læring foregår gennem klassisk betingning, operant betingning eller imitation.
    • Klassisk betingning betyder, at en person mentalt forbinder to hændelser, hvis personen gentagne gange observerer, at de sker i sammenhæng.
    • Operant betingning betyder, at en person naturligt vil forsøge at gentage de handlinger, som fører til belønning og undgå de handlinger, som fører til straf.
    • Imitation betyder, at en person kan indlære en færdighed hurtigere, hvis han/hun observerer andre, som allerede har mestret færdigheden.
  • Piagets kognitive læringsteori forklarer læring gennem mekanismer inde i hjernen. Den siger, at læring foregår som en vekselvirkning mellem assimila
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind