Noter

Her kan du få et kort overblik over nogle af de centrale områder inden for læringspsykologien. Du kan læse mere om hvert område på de følgende sider i kompendiet.

Læringsteorier

  • To af de vigtigste læringsteorier er den behavioristiske læringsteori og Piagets kognitive læringsteori.
  • Den behavioristiske læringsteori forklarer læring gennem mekanismer, som kan observeres udefra. Den siger, at læring foregår gennem klassisk betingning, operant betingning eller imitation.
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind