Motivation for læring

På de følgende sider kan du læse om motivation og dens betydning for læring.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag fra siden om mindset:

Udviklende mindset (growth mindset)

Hvis en person har et udviklende mindset (også kaldet offensivt mindset), så mener personen, at hans eller hendes intelligens og øvrige egenskaber kan ændres og forbedres, hvis der blot lægges tilstrækkeligt arbejde i det.

I uddannelsessystemet betyder et udviklende mindset, at man ikke ser sin nuværende præstation i de enkelte fag som et endepunkt, men blot som et udgangspunkt for ens videre udvikling. En formulering som “jeg har det lidt svært i matematik for tiden, så jeg har nok brug for at øve med nogle flere opgaver” er fx tegn på et udviklende mindset, og en person med denne overbevisning vil have lettere ved at forbedre sin præstation i matematik.

Et udviklende mindset betyder også, at man begynder at se sine fejl som et skridt på vejen til læring, i stedet for som noget, der afslører pinlige svagheder ved en selv. En dårlig karakter for en opgave vil ikke få en person med udviklende mindset til at ‘gå i hullet’, men vil blive set som et tegn på, at der er brug for at lægge mere arbejde i faget og måske tale med læreren om, hvad man kan gøre for at forbedre sig. Tilsvarende vil en person med udviklende mindset være mindre nervøs for at sige noget i timerne, fordi eventuelle fejl blot vil give en mulighed for at blive rettet og dermed forbedre sin faglige viden. 

I følge Dweck giver et udviklende mindset altså langt bedre forudsætninger for læring end et fastlåst mindset. Dels fordi en person med udviklende mindset har en grundlæggende tro på, at det er muligt at forbedre sig, og dels fordi en person med udviklende mindset ikke er bange for udfordrende opgaver, fordi eventuelle fejl og vanskeligheder blot ses som skridt på vejen til læring.    

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind