Om denne webbog

© 2024 Better Students ApS

Titel: Læring | Kompendium
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Udgivet på: Studienet.dk
Forfatter(e): Redaktionen på Studienet.dk
Udgivelsesår: 2022
Sidst opdateret: 01-02-2023
Antal sider: 27

Hvis du vil citere fra denne webbog, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaktionen på Studienet.dk. (2022). Læring | Kompendium. Hentet 20. april 2024 fra https://www.studienet.dk/laering

Litteratur

Karpatschof, B & Katzenelsen, B (Red.), (2011), Klassisk og moderne psykologisk teori (2. udgave). Hans Reitzels forlag.

Larsen, O.S. (2008-2018). Psykologiens veje (3. udgave). Systime.

Qvortrup, Lars (2004), Det vidende samfund - mysteriet om viden, læring og dannelse (1. udgave). Forlaget Unge Pædagoger. 

Ravn, F.A.P & Wolf, T. (2015-2017). Psykologi - fra celle til selfie. Forlaget Columbus.