Begreber

Her kan du få et hurtigt overblik over nogle af de centrale begreber inden for læring og læringspsykologi. De fleste af begreberne dækker vi i flere detaljer andre steder i kompendiet.

Assimilation

Et begreb fra kognitiv læringsteori. Assimilation betyder, at vi indlærer noget nyt ved at passe det ind i eksisterende mentale kategorier. Fx hvis man lærer om et nyt grundstof i Fysik, som kan indplaceres i en eksisterende mental kategori, fordi man allerede har lært, hvad der kendetegner et grundstof. 

Akkommodation

Et begreb fra kognitiv læringsteori. Akkommodation betyder, at vi tilpasser vores mentale kategorier (eller laver helt nye) som reaktion på, at vi lærer noget nyt. Der er brug for akkommodation, hvis vi lærer en oplysning, som ikke kan passes direkte ind i vores opfattelse af verden. Fx har man måske en idé om, at alle pattedyr føder levende unger, som så bliver udfordret, når man lærer om næbdyr (som er æglæggende pattedyr). Her fører den nye viden til, at man er nødt til at justere på sin opfattelse af, hvad der kendetegner et pattedyr, og dermed sker der akkommodation. 

Behavioristisk læringsteori

Den behavioristiske læringsteori siger, at læring foregår gennem forskellige typer af betingning, hvor vi via. gentagne erfaringer med bestemte sammenhænge lærer at forbinde dem ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind