Eksempelbesvarelser

Her kan du se en forklaring på, hvordan du skal skrive din besvarelse af Delprøve 2. Dernæst viser vi dig to mulige besvarelser ud fra forskellige tekstgrundlag, som er eksemplariske.

Forklaring af opgaven

I denne delprøve skal du skrive en tekst på ca. 300 ord, hvor du skriver en artikel til et spansksproget skoleblad, hvor du diskuterer konsekvenserne ved ’La coca-colanización’. Du skriver din artikel efter du har været på rundrejse i Mexico, hvor du har set konsekvenserne af fænomenet. I din artikel skal du inddrage tekst A fra delprøve 1 samt mindst en af teksterne B, C eller D. Derudover skal du bruge mindst 10 af de følgende ord i den form, de står i nedenfor. Mindst 3 af de 10 ord, du anvender fra listen, skal være verber.

addición – necesarios – pobreza – para que  – creer que – saludable – a veces – les – evitar – mala – sin embargo – querer – propuestas – en mi opinión – cambiar – sufrir – tradicional – beber – comida

I din tekst skal du bøje verberne, som her i listen står i infinitiv. Du skal i din artikel have bøjede former af verberne, således at følgende tider er at finde i teksten: perfektum (førnutid), estar + gerundium (udvidet nutid) og futurum (nær fremtid/fremtid).

Husk, at hvis du vælger at b...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind