Eksempelbesvarelser

Opgave 1

I opgave 1 af delprøve 2 skal du skrive en et læserbrev på ca. 200 ord, hvor du fortæller om dine holdninger til genbrug og bæredygtig udvikling. Du skal i dit læserbrev inddrage Tekst A fra delprøve 1, samt en af teksterne B eller C. Du skal altså inddrage information om eller holdninger til firmaet Ecoalf. Derudover skal du bruge mindst 5 af de nedenstående verber i din tekst. 

reciclar – estar – desarrollar – imaginarse – hacer – tener – poder – utilizar – querer – vestirse

I din tekst skal du bøje verberne, som her i listen står i infinitiv. I teksten skal du have bøjede former af verberne, således at følgende tider er at finde i teksten: futurum/nær fremtid, præteritum (afsluttet datid) og perfektum (førnutid).

Husk, at hvis du vælger at bruge nær fremtid, så dannes det på spansk med perifrasen ir + a + infinitiv, ligesom vi har gjort i vores første eksempelbesvarelse (no voy a creer). Her skal du selvfølgelig bøje verbet ’ir’, og ikke verbet fra listen.

Vi har i vores eksempler fremhævet de verber fra listen, som vi har valgt at bruge, med fed skrift. Når vi har bøjet nogle af de ovenstående verber i de tre efterspurgte tider, har vi skreve...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind