Konfirmation

Konfirmationen er et ritual i folkekirken, hvor unge mennesker får mulighed for at bekræfte, at de tror på Gud og vil være en del af kirken.

Ordet kommer af det latinske confirmare, som betyder “at bekræfte”. I den lutherske kirke praktiseres barnedåb, hvilket vil sige, at barnet ikke selv tager stilling ved dåben. Konfirmationen er en mulighed for at bekræfte sin dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Samtidig er det en mulighed for at opfylde Jesus” befaling om, at oplæring i kristendommen hører med til dåben (missionsbefalingen). Derfor sker dåben altid efter at konfirmanden har gennemgået et kursus hos præsten – enten i løbet af skoleåret, eller på et intensivt kursus. For at blive konfirmeret er det også en forudsætning, at man er døbt. 

I gamle dage markerede konfirmationen ofte, at skoletiden var slut og de unge kom bagefter ud på arbejdsmarkedet. Det er derfor, man ofte hører konfirmationen omtalt som “en gang ind i de voksnes rækker”, da det engang markerede et markant skifte i personens liv. Derfor kan man også betragte konfirmationen som en form for overgangsrite