Noter

Hvad er kriminalitet?

  • Kriminalitet: Adfærd som den herskende magt har besluttet er uacceptabel og som skal straffes. Det kan variere fra samfund til samfund, hvad der er kriminelt. I Danmark er kriminalitet adfærd der kan medføre straf ud fra de love Folketinget har vedtaget.
  • I Danmark er kriminalitet overtrædelser af straffeloven eller særlovene:
    • Overtrædelser af straffeloven
      • Ejendomskriminalitet, fx tyveri, røveri, hæleri og dokumentfalsk.
      • Voldsforbrydels
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind