Noter

Her kan du få et kort overblik over de centrale begreber inden for kognitiv psykologi.

Hvad er kognitiv psykologi?

  • Kognitiv psykologi er en psykologisk retning med fokus på menneskets kognitive processer, herunder fx opmærksomhed, perception og hukommelse.
  • Den moderne kognitive psykologi var en reaktion på behaviorismens tanke om, at menneskers handlinger kan forklares udelukkende gennem de ydre stimuli, som de bliver udsat for. Den kognitive psykologi fastholder, at man også er nødt til at inddrage menneskers indre tankeprocesser for at forstå deres handlinger.

Gestaltpsykologi

  • Gestaltpsykologien studerer nogle grundlæggende principper for, hvordan mennesker opfatter verden.
  • Helhedsloven er et centralt princip inden for gestaltpsykologien. Helhedsloven beskriver vores hjernes tendens til at opdele verden i ‘meningsfulde helheder’.
  • Helhedsloven hjælper os med at organisere vores sanseindtryk, men betyder også, at hjernen kan blive narret af den sammenhæng, som et objekt er placeret i.
  • Gestaltpsykologien beskriver en række gestaltlove, som påvirker vores måde at opfatte vores omverden på. Nogle af de vigtigste gestaltlove er figur/grund-loven, nærhedsloven, lighedsloven og lukkethedsloven.
    • Figur/grund-loven siger, at vi altid sorterer det, vi observerer, ud fra hvad vi ser som figurer, og hvad vi ser som baggrund.
    • Nærhedsloven siger, at vi har en tendens til at se ting som del af samme gruppe, hvis de befind
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind