Tegn standardkurve med Excel

Denne guide vil trinvist hjælpe dig med at tegne en graf i Excel og at tilføje en tendenslinje til din graf. 

Vi bruger det samme eksempel, som vi tidligere har brugt i guiden, tegn standardkurven og vis at Lambert-Beers lov gælder, som kan findes her.   

En elev vil vise, at 4-nitrophenol følger Lambert-Beers lov. Han måler absorbansen af flere fortyndinger af stoffet opløst i ethanol. De målte data er samlet i tabellen nedenfor: 

[4-nitrophenol] i mol/L 1·10-5 3·10-5 5·10-5 7·10-5 9·10-5 11·10-5 A 0,091 0,297 0,452 0,685 0,862 1,101

  1. Indsæt dine data. Excel bruger den første kolonne som x-værdier og den anden kolonne som y-værdier for din graf. Du kan indskrive koncentrationerne, som her står med videnskabelig notation (10’er potenser), ved at skrive ””. Koncentrationen skal være på x-aksen, så skriv disse værdier ind først, og udfyld så den anden kolonne med værdierne for absorbans, som skal være på y-aksen. 

  1. Vælg kommandoen: Indsæt/Diagrammer/Punktdiagram. Excel vil lave et punktdiagram med dine data. 

  1. Marker titlen...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind