Tegn standardkurven og vis at Lambert-Beers lov gælder

Du skal bruge denne guide, hvis du skal vise, at en kemisk forbindelse følger Lambert-Beers lov, altså at der er en lineær sammenhæng mellem absorbansen og koncentrationen eller massen af et bestemt stof. For at gøre dette skal du tegne standardkurven. Standardkurven er den lineære tendenslinje, man får, når man plotter absorbansen mod stofkoncentrationen. Standardkurven kaldes af og til også en kalibreringskurve.

Hvis du har givet en tabel med stofkoncentrationer eller masser og tilhørende absorbanser, så er det denne guide, du skal bruge. 

Du skal i stedet kigge på næste del af vejledningen, hvis du har en graf med absorbansen afbildet som funktion af koncentrationen og/eller kender ligningen for dens lineære tendenslinje, og du herfra skal finde den molare absorptionskoefficient, en koncentration eller en absorbans.

Du kan eksempelvis blive stillet følgende spørgsmål: 

En elev vil vise, at den kemiske forbindelse 4-nitrophenol følger Lambert-Beers lov og måler derfor absorbansen af forskellige opløsninger af denne forbindelse i ethanol ved 312 nm.  De målte data er angivet i den nedenstående tabel. Vis, at Lambert-Beers lov gælder for forbindelsen.  

[4-nitrophenol] / (mol/L)1·10-53·10-55·10-57·10-
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind