Bølgelængde til målingerne af absorbansen

Du skal bruge denne guide, hvis:

  1. du har et stofs absorptionsspektrum, og du skal vælge en bølgelængde til at måle absorbansen af dette stof, eller
  2. du ud fra et absorptionsspektrum skal forklare, hvorfor man anvender en bestemt bølgelængde λ til målingerne

Hvis du skal vise, at din opløsning opfylder Lambert-Beers lov, skal du i stedet bruge næste del af guiden. Du skal bruge den tredje del af guiden, hvis du har en lineær tendenslinje for en graf, hvor absorbansen er afbildet som funktion af koncentrationen, og du skal beregne en af følgende ting ud fra grafen: absorptionskoefficienten, en koncentration eller en absorbans.
Et eksempel på en opgave kunne være: 

Argumenter ud fra absorptionsspektrummet, hvilken arbejdsbølgelængde som kan benyttes til en kvantitativ bestemmelse af 4-nitrophenol.

For at besvare opgaven skal du bestemme grafens toppunkt. Her finder du den bølgelænge, hvor absorptionen er størst. I eksemplet er absorptionen størst ved en bølgelængde omkring 400 nm. 
Derefter skal d...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind