Beregning af absorbans ud fra koncentration

Du kan også blive spurgt om at beregne absorbansen for en given koncentration af din opløsning.

Ligningen for den lineære tendenslinje hænger direkte sammen med Lambert-Beers lov. 

Her skal du direkte indsætte dine kendte værdier i den lineære tendenslinjes ligning. 

Som eksempel vil vi beregne absorbansen ud fra følgende oplysninger: 

Eleven har en opløsning med 6,35·10-5 mol/L 4-nitrophenol og en kalibreringskurve for den oprindelige opløsning af denne forbindelse ved 312 nm. Udregn absorbansen af opløsningen. 

Af tendenslinjen aflæser vi a = 9968,6 og b = -0,0168 og vi har i opgaven givet koncentrationen af elevens opløsning, [4-nitrophenol] = 6,35 · 10-5 mol/L. Vi kan nu indsætte i formlen og beregne absorbansen for opløsningen: 

I dette tilfælde er resulta...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind