[1]

Kemi A STX (NET) - 18. maj 2017

Her kan du læse Studienets besvarelse af opgaverne, som blev brugt i eksamenssættet i Kemi A på STX 18. maj 2017 med netadgang. Eksamenssættet bestod af 4 opgaver med i alt 16 spørgsmål.

Opgave 1

I opgaven skal du angive en strukturisomer for carvacrol. Desuden viser opgaven fire andre stoffer i oreganoolie. Du skal markere stoffernes funktionelle grupper og angive, hvilke stofklasser de tilhører. Til sidst er der en film, der viser fire præparatglas, som indeholder de fire stoffer. Stofferne bliver testet med bromvand og 2,4-dinitrophenylhydrazin. Du skal ud fra filmens oplysninger argumentere for, hvilket stof hvert præparatglas indeholder.

Opgave 2

Primært handler opgaven om termodynamik og ligevægt. Først skal du ud fra spørgsmålets oplysninger anføre reaktionsskemaet. Derefter skal du bestemme ΔH°, beregne den laveste temperatur, hvorved reaktionen kan forløbe spontant, og bestemme ligevægtskonstanten. Til sidst skal du arbejde med en specifik ligevægt for reaktionen.

Opgave 3

I denne opgave skal du tegne mulige stereoisomere former af 4-amino-hex-5-ensyre. Du skal også forklare stoffets systematiske navn. Derefter skal du arbejde med en ukendt dihydron-syre. Du skal ud fra en titrering og en Fehlings-test bestemme syrens molare masse og strukturform. Til sidst skal du ud fra et H-NMR-spektrum bestemme strukturen af en ester.

Opgave 4

Her skal du beregne den formelle stofmængdekoncentration af valin. Du skal også arbejde med reaktionskinetik. Du skal vise, at reaktionen med valin og BCAA-transaminase kan betragtes som en 1. ordensreaktion, og du skal også bestemme hastighedskonstanten for reaktionen. Til sidst skal du bestemme den maksimale hastighed for reaktionen.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Kemi A STX (NET) - 18. maj 2017

[1]
Bedømmelser
  • 06-04-2022
    Givet af 3.g'er på STX