[1]

Kemi A STX - 6. juni 2018

Her kan du læse Studienets besvarelse af opgaverne, som blev brugt i eksamenssættet i Kemi A på STX 6. juni 2018.  Eksamenssættet bestod af 4 opgaver med i alt 16 spørgsmål.

Her får du et uddrag fra opgave 3.d:

Både A, C og D indeholder en carbonyl-gruppe og har dermed et stærkt bånd fra C=O stræk i området 1900 cm-1 - 1650 cm-1. Da både A og C indeholder en aldehydgruppe, vil disse stoffer også indeholde to svage absorptionsbånd fra O=C-H stræk i området 2850  cm-1 - 2750 cm-1. Da D ikke indeholder en aldehyd, vil D ikke vise disse to absorptionsbånd, og på den måde, kan man skelne D fra A og C. Derudover er D det eneste stof med en alken-gruppe, som vil vise en sp2-strækning ved 3000  cm-1 og en svag C=C strækning ved 1650 cm-1. Man kan skelne mellem A og C ved, at kun C indeholder en phenol, og dermed viser et bredt absorptionsbånd mellem 3600  cm-1 og 3100 cm-1

A kan skelnes fra B ved at se på integralet for de aromatiske H-atomer omkring ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Kemi A STX - 6. juni 2018

[1]
Bedømmelser
  • 27-05-2019
    Givet af 3.g'er på STX
    I opgave 4c bør argumentationen ikke i nær så høj grad bygge på forklaringsgraden, det er meget mere sigende, at der er tale om systematisk afvigelse for modellen for en 0. og 2. ordensreaktion.
    Tak for din feedback, og for at hjælpe med at gøre vores side bedre. Som følge af din kommentar, har jeg tilføjet følgende til besvarelsen af opgave 4 c): "Bemærk også, at grafen for 0.ordens reaktionen, og i særdeleshed grafen for 2.ordens reaktionen viser tegn på systematiske afvigelser." Læg imidlertid mærke til, at ifølge læreplanen for STX Kemi A, er det ikke nødvendigt at inddrage systematiske afvigelser for at få fuld point. Det er således tilstrækkeligt at argumentere med forklaringsgraden. Jeg citerer her fra læreplanen: "Kemi A omfatter blandt andet analyse af nulte-, første- og simple andenordens reaktioner, herunder anvendelse af tilknyttede lineære udtryk, grafisk afbildning af data og model og at kunne forholde sig til en models beskrivelse af data ud fra den grafiske afbildning og f.eks. brug af residualplot og evt. forklaringsgraden." Vh, Studienets fagredaktør i Kemi.
    Givet af: Studienet.dk redaktionen