Opgave 2. Nikkel

Indhold

a

Vi beregner den molare masse af Ni3S2:

M(Ni_{3} S_{2} )=(3 \cdot 58,69+2 \cdot 32,07) g/mol \approx 240,21 g/mol

Vi beregner den anvendte stofmængde af Ni3S2:

n=m/M=1000000g/(240,21 g/mol)\approx 4163,024mol

Vi beregner nu den molare masse af Cl2:

M(Cl_2 )=2 \cdot 35,45 g/mol=70,9 g/mol

Vi bestemmer nu massen af Cl2:

m=M \cdot n=70,9 g/mol \cdot 12489,07mol \approx 885475,1g=885,4751 Kg

Den ækvivalente masse af dichlor er altså fundet til cirka 885 Kg.

b

Reaktionsskemaet ser således ud:

Ni(s) + 2HCl(aq) \rightarrow NiCl_2 (aq)+ H_2 (g)

c

Lambert-Beers lov kan beskrives således:

A= K \cdot c

A er absorbansen og c koncentrationen målt i molær. K er en konstant.

Vi gennemfører lineær regression med WordMats Excel-skabelon:  

Ud ad x-aksen har vi koncentrationen og op ad y-aksen har vi absorbansen. Da punkterne ligger pænt omkring de...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind